Equine assisted coaching

- ervaringsgericht -

Equine assisted coaching is het coachen van mensen met behulp van paarden. Het is een bewustwordingsproces via ervaringsgericht leren. Ik sluit aan bij waar jij bent in je ontwikkeling.

Het paard is een meester in het scannen van lichaamstaal en je innerlijke belevingswereld. Hij kan niet anders dan hier direct en oordeelloos op reageren in het hier en nu, zo krijg je eerlijke feedback. Dit doet iets met jou, hoe en waar resoneert dit in jouw lichaam. Mijn taak als coach is om jouw wijsheid en antwoorden, die al besloten liggen in jezelf, zichtbaar te maken.

Ik werk hierbij oplossingsgericht, wat inhoudt dat ervaringen uit het verleden alleen onderwerp van gesprek vormen als dit het heden en jouw toekomst dient. En dit houdt ook in het vergroten van eigen kracht en oplossingsvermogen van de klant. Daartoe pendel ik tussen mijn rol als expert en neutrale begeleider.

Met het nieuw verworven inzicht en bewustzijn kun je opnieuw gaan oefenen  met het paard die een emotionele veilige partner is en ervaren welk effect dit heeft op jou en je dagelijkse leven. De activiteiten vinden plaats met de beide benen op de grond, dus naast het paard, nooit erop. Ervaring met paarden is niet van belang voor de coachsessie.

Voor wie?
Voor iedereen die hulp nodig heeft bij een vraag waar hij/zij de antwoorden nog niet op gevonden heeft. Equine assisted coaching geeft je de mogelijkheid om via een andere invalshoek hiernaar op zoek te gaan. Dit kan privé of werk gerelateerd,  individueel of voor teams zijn. Tijdens de activiteiten met het paard kan er van alles langskomen uit het dagelijkse leven, zoals:

  • (non-verbale) communicatie, assertiviteit
  • creativiteit, probleemoplossend vermogen
  • leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking
  • relaties, vertrouwen

Vaak ontstaan als vanzelf de metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven. Ook bij uitstek geschikt in situaties waar woorden even niet meer toereikend zijn. Nieuwe coachvragen kunnen ontstaan wanneer woorden, gevoelens en handelingen niet meer congruent zijn. Bij het terugvinden van die congruentie is het paard de beste feedback gever, eerlijk en effectief. 

Wil je meer weten over mijn werkwijze en tarieven, kijk dan bij contact.